Wzajemne poszanowanie siebie i czasu

W przypadku sesji płatnych rzadko zdarza się choć jednak niestety zdarza, że pomimo spędzenia kilku godzin na żmudnym planowaniu sesji i wymyślaniu pomysłu na zdjęcia Modelka w ostatniej chwili odwołuje całe przedsięwzięcie. Dobrze jest gdy powiadomi o tym z kilkudniowym wyprzedzeniem. Gorzej gdy bez żadnego konkretnego powodu nie stawi w ustalonym terminie w miejscu wyznaczonym na sesję.

Fotograf ponosi wtedy stratę nie tylko finansową ale też czasową. W sytuacji gdy do sesji fotograf wypożycza stroje z wypożyczalni, zamawia wizażystkę i fryzjerkę, wynajmuje studio fotograficzne a Modelka nie stawia się w terminie to poniesione koszty są już znaczące. Zdaję sobie sprawę, że zdarzają się różne przypadki losowe uniemożliwiające stawienie się w ustalonym terminie na sesji, ale kultura wymaga tego, aby jak najszybciej powiadomić o tym fakcie fotografa i jeśli to możliwe ustalić nowy, inny termin sesji. Ta zasada obwiązuje w obie strony.

Zdarzają się również sesje bezpłatne na zasadzie otrzymania zdjęć za pozowanie. Tego typu sesje służą do wzbogacania swojego protfolio zarówno przez fotografa jak i przez modelkę. Przy tego typu sesjach raczej nie inwestuje się w wynajem studia oraz strojów z wypożyczalni, i rzadko kiedy borą w nich udział płatne wizażystki i fryzjerzy. W związku z tym nagłe i niezapowiedziane odwołanie sesji przez modelkę nie tyle generuje straty finansowe co powoduje marnowanie czasu fotografa, który mógłby w tym terminie zając się czymś innym. Tu uwaga do przyszłych i początkujących modelek. Na sesje bezpłatne nie należy się spóźniać, źle widziane jest odwoływanie sesji na ostatnią chwilę lub nie stawianie się o umówionej porze i miejscu. Modelka musi być w stałym kontakcie telefonicznym z fotografem, nie może samodzielnie zmieniać miejsca sesji, stylizacji czy innych warunków ustalonych z fotografem.

Środowisko fotograficzne jak większość środowisk zawodowych, jest dość zamknięte i informacje o tym, że dana Modelka zachowuje się w nieodpowiedzialny sposób szybko się rozchodzą. Może to skutkować w przyszłości dużymi problemami w znalezieniu dla siebie fotografa lub znaczącym podniesieniem cen za usługi fotograficzne dla osoby, która zachowuje się w sposób opisany powyżej a dodatkowo naraża jeszcze obie strony na upublicznienie tej informacji na portalach społecznościowych.